Skip to main content

Bjørn’s Bygg AS ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Bjørn’s Bygg AS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Bjørn’s Bygg AS i årene fremover.

Miljøpolicy for Bjørn’s Bygg AS

Bjørn’s Bygg AS skal være en ettertraktet arbeidsplass som bidrar til et trivelig og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte, – uansett om arbeidsplassen er på kontoret, på veien, eller på byggeplass.

Våre egne bygg / leveranser skal ha fokus miljø via materialbruk og energieffektive løsninger.

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid hos Bjørn’s Bygg AS. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Bjørn’s Bygg AS vil bidra aktivt for å redusere klimautslipp og forurensing og vil at bedriften, dens ansatte og underleverandører skal være miljøfokusert!

Vi ønsker å framstå som et byggefirma som tar klare miljøhensyn og derigjennom også påvirke leverandører og kunder til å gjøre det samme.

Bjørn’s Bygg AS skal ha fokus på forsvarlig behandling av avfall på arbeidsplassen. Vi etterstreber gjenbruk og kildesortering.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Bjørn’s Bygg AS ?  Send forslag til post@bjornsbygg.no

Vår virksomhet er sertifisert Miljøfyrtårn, noe som innebærer at vi har dokumentert at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger.

Vi er opptatt av å ta samfunnsansvaret – og miljøpåvirkningene våre på alvor. Av den grunn oppfordrer vi også våre leverandører og andre til også å dokumentere sin miljøinnsats ved å miljøsertifisere sin virksomhet. Miljøfyrtårn er en slik miljøsertifisering, godkjent for anbudskonkurranser.

Litt om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem. Miljøfyrtårnsertifiseringen er en anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning på lik linje med f.eks. den internasjonale ISO 14001.
EU har godkjent Miljøfyrtårn (Eco-Lighthouse) som miljøsertifikat for bruk av norske bedrifter i hele EU.

For å bli Miljøfyrtårn, eller høre mer om gjennomføring og erfaringer, se her: https://www.miljofyrtarn.no/  eller kontakt vår Miljøfyrtårnrådgiver: Arne Brynildsen på tlf. 95 25 55 93, eller epost arne@envita.no

Bjørn’s Bygg AS arbeid på klima, miljø og arbeidsmiljø, se link.

https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/157609